KorpsMariniers 61-62
Mariniers Doorn 1960
Mariniers Torn 1961
Schiphol - Biak
Mariniers Biak1961-1
Keurkorps Nw.Guinea
MariniersManokwari61
Kompaskoers 339-1&2
Mariniers Hollandia
MariniersWaigeo61-62
MariniersNabiré 1961
Mariniers Misool1961
Mariniers Biak1961-2
MariniersBatanta6162
Mariniers Biak1962-1
MariniersManokwari62
Mariniers Gag 1962
MariniersKaimana1962
Mariniers Kokas 1962
MariniersFakFak61-62
MariniersTanahMerah
MariniersMerauke1962
Mariniers Biak1962-2
Mariniers & Zeeleeuw
Mariniers&Ind.Para's
Mariniers CDO & V&I
Voor de Vrijheid
Broers van Soekarno
Kranten/Nieuws 1962
Trikora
De Zinloze Dood
Eregalerij Toen & Nu
In Memoriam
Doorn27oktober2012
Reünie 13 maart 2019
Reünie 6 april 2019
Reünie 11 mei 2019
Reünie Fakfak 2019
Reünie 13 mei 2017
Fotoalbum 21okt 2017
NooitVerlorenOorlog
Korpsverjaardag 2016
Roermond
Contact
Bevriende sites


Bezoekers
Visitors

                                         Voorwoord

Het boek TRIKORA is zeer belangrijk. Speciaal voor de jongeren van nu, maar ook in de toekomst. Het is duidelijk dat we in dit boek de grootheid van onze mensen kunnen volgen om West-Irian te bevrijden uit de klauwen van het kolonialisme en Nederlands -Indië. Nederland brak zijn belofte afgelegd tijdens de Ronde Tafel Conferentie aan het eind van 1949 om te breken met het kolonialisme. West-Irian was strategisch, economisch en politiek van zeer essentieel belang. Dat is de reden waarom Nederland het kolonialisme niet wilde opgeven om West Irian aan Indonesië over te dragen. De Nederlanders wilden de natuurlijke rijkdommen van West Irian exploiteren. Zoals , olie, steenkool, koper, fosfaat en andere natuurlijke rijkdommen. Nederland wilde West Irian ook gebruiken als springplank voor het leger en het ontplooien van subversieve aktiviteiten om de Republiek Indonesië te destabiliseren.

Volgens de Onafhankelijkheidsverklaring van 17augustus en de grondwet van 18 augustus 1945 kreeg Indonesië het mandaat over West Irian en was het een heilige plicht dit gebied te bevrijden. Diverse wegen hebben we rustig afgelegd. Op de eerste plaats via directe bilaterale onderhandelingen met de Nederlanders, daarna via het forum van de Verenigde Naties hetgeen later uitgroeide tot de vrijheidstrijd om West Irian. De realiteit was dat West Irian geen melkkoe van het Nederlandse kolonialisme mocht worden maar  bevrijd moest worden. Het was duidelijk dat het gehele volk van Indonesië niet instemde met de Nederlandse brutaliteit, en daarom werd Trikora geboren, afgekondigd op 19 december 1961 door President Soekarno. Trikora betekent het kombineren van onze strijdkrachten met diplomatie. Onder leiding van President Soekarno konden we eindelijk Irian Barat bevrijden.

Het is een apart Epos geworden. Het Epos is in het boek Trikora levendig afgebeeld. Dit boek kan een zo breed mogelijke lezerskring aanspreken. Hopelijk is het een nieuwe inspirerende aanvulling op onze onafhankelijkheid en biedt het voor alle mensen een welvarende samenleving .

Jakarta, 19 december 1992

DR. H. Roeslan ABDULGANI

 

NOOT:

Prof.Dr. Roeslan Abdulgani

Geboren te Soerabaja 24 november 1914

Overleden te Jakarta 29 juni 2005

Nationalist en Staatsman

Minister van Informatie 1962 - 1966

 

 

TerugVerder

carol.magermans@gmail.com