KorpsMariniers 61-62
Mariniers Doorn 1960
Mariniers Torn 1961
Schiphol - Biak
Mariniers Biak1961-1
Keurkorps Nw.Guinea
MariniersManokwari61
Kompaskoers 339-1&2
Mariniers Hollandia
MariniersWaigeo61-62
MariniersNabiré 1961
Mariniers Misool1961
Mariniers Biak1961-2
MariniersBatanta6162
Mariniers Biak1962-1
MariniersManokwari62
Mariniers Gag 1962
MariniersKaimana1962
Mariniers Kokas 1962
MariniersFakFak61-62
MariniersTanahMerah
MariniersMerauke1962
Mariniers Biak1962-2
Mariniers & Zeeleeuw
Mariniers&Ind.Para's
Mariniers CDO & V&I
Voor de Vrijheid
Broers van Soekarno
Kranten/Nieuws 1962
Trikora
De Zinloze Dood
Eregalerij Toen & Nu
In Memoriam
Doorn27oktober2012
Reünie 13 maart 2019
Reünie 6 april 2019
Reünie 11 mei 2019
Reünie Fakfak 2019
Reünie 13 mei 2017
Fotoalbum 21okt 2017
NooitVerlorenOorlog
Korpsverjaardag 2016
Roermond
Contact
Bevriende sites


Bezoekers
Visitors
Merauke 24 juni 1962
2 Indonesische Herculestransporttoestellen droppen parachutisten.
Vliegveld Rendani te Manokwari 24 juni 1962
Voor het vertrek naar Merauke op het vliegveld Rendani te Manokwari poseren voor de KLU Dakota X10.
Jansen,HarryKwakkel,Kerver,JohnMarquet,WillemLindhout.AdvHelden,Sgt.deRonde.
GerrieKnoop,PeterLamee, vdLinden,Tooten,

                    Korps Mariniers

                          Merauke

                  juni - augustus 1962

 

                         41e Inf. Cie Manokwari

                         42e Inf.Cie Biak

                           

In de nacht van 23 juni op 24 juni 1962 werden uit een aantal Hercules transporttoestellen 214 parakomando´s in de omgeving van Merauke afgeworpen. Het betrof hier 160 para´s van het Banteng Raiders Batalyon 530 , en 54 parakomando´s van het RPKAD ( Resimen Para Komando Angkatan Darat ).

Onder hen bevond zich ook de leider van deze operatie, de bekende Kapitein Benny Moerdani ( Leonardus Benjamin Moerdani 31 jaar oud )van het RPKAD.

Benny Moerdani kreeg in 1960 nog een vervolg officiersopleiding in de VS bij de 101st Airborne Division.

Na zijn terugkomst in 1961 werd hij commandant van de para-opleidingen. Hij hield zich vooral bezig met het trainen van para´s in het afspringen, guerillavoeren- en infiltreren achter vijandelijke linies.

De eenheid van Benny Moerdani landde in de omgeving van de bovenloop van de Meraukerivier ook wel Marorivier genoemd.

Verpel 411 werd olv. Ltnt.W.Kayzer terstond van Manokwari naar het vliegveld Mopa te Merauke overgevlogen. Verpel 413 volgde daarop, terwijl Verpel 412 op 21 juli werd overgevlogen. Direkt na aankomst werd olv.Ltnt.W.Kayzer een patrouille uitgezonden. Op 27 juni kreeg men kontakt met een groepje para's die na een kort vuurgevecht aan hun stutten trokken met achterlating van een hoeveelheid barang.

Task Unit 9 werd geformeerd olv. Maj.Marns C.Schoenzetter met de verpels 411 & 413, 6-Inbat D-Tircie, PVK en Politie.

Diverse meldingen uit de kampongs Kuprik,Baad,Kelapalima,Tajam gaven aan dat ook daar para's waren gesignaleerd. Hieruit bleek wederom dat de Herculestoestellen door onjuiste navigatie van de piloten diverse eenheden para's niet op de overeengekomen plek hadden afgeworpen. Door deze vergissing werd het juist veel moeilijker voor de Nederlandse eenheden de para's op te sporen.

Op 28 juni vonden diverse vuurkontakten plaats waarbij 4 para's werden gedood en 1 gevangen werd genomen. Onder achterlating van veel munitie, barang en voeding vluchtten de para's.

Op 2 juli werd bij Baad zelfs een TLV 57mm met de daarbij behorende munitie buitgemaakt. Bij diverse vuurkontakten in de maand juli sneuvelden vele para's, raakten gewond of werden gevangen gemaakt.

Op 15 juli sneuvelde een Papoea-politieagent tijdens een vuurkontakt tussen mariniers en Ind.para's, hierbij sneuvelden 3 para's.

Op 23 juli kwam het nabij kampong Kelapalima tot een treffen tussen een eenheid mariniers- en Ind.para's. Hierbij raakte Ernst Piena zwaar gewond en raakte Leo Hengelbrock gewond. De morsec legde nog een barrage neer en Kplmarns Groeneveld haalde Ernst Piena nog uit de vuurlinie in samenwerking met een marinier 3 z/m (naam onbekend ).De Ind.para's waren inmiddels gevlucht. Het vuurgevecht werd afgebroken aangezien beide mariniers dringend medische verzorging behoefden. Men keerde terug naar Merauke waarbij na aankomst bleek dat Ernst Piena was overleden .

Ernst Piena werd met Militaire Eer op de begraafplaats te Merauke begraven. ( zie ook In Memoriam )

De akties tegen de gelande para-eenheden duurden tot 18 augustus 1962. Op die dag werd een wapenstilstand tussen Nederland en Indonesie te New York gesloten. Groepsgewijs kwamen daarna diverse para´s te voorschijn om zich te melden bij de autoriteiten.

Pas op 29 augustus 1962 kwam Benny Moerdani met 30 van zijn trouwste volgelingen te voorschijn.

De door Indonesië aan Majoor Leonardus Benjamin Moerdani ( Benny Moerdani was inmiddels bevorderd ) en zijn para´s toegeschreven heldendaden kunnen we wel als fabeltjes beschouwen. Waarschijnlijker is het, dat hij anderen de kastanjes uit het vuur heeft laten halen, en zichzelf had  omringd met 30 van zijn trouwste volgelingen, en alle vuurkontakten had ontweken.  

vervolg ,

Benny Moerdani  , en slideshow

 

 

Verder

carol.magermans@gmail.com