KorpsMariniers 61-62
Mariniers Doorn 1960
Mariniers Torn 1961
Schiphol - Biak
Mariniers Biak1961-1
Keurkorps Nw.Guinea
MariniersManokwari61
Kompaskoers 339-1&2
Mariniers Hollandia
MariniersWaigeo61-62
MariniersNabiré 1961
Mariniers Misool1961
Mariniers Biak1961-2
MariniersBatanta6162
Mariniers Biak1962-1
MariniersManokwari62
Mariniers Gag 1962
MariniersKaimana1962
Mariniers Kokas 1962
MariniersFakFak61-62
MariniersTanahMerah
MariniersMerauke1962
Mariniers Biak1962-2
Mariniers & Zeeleeuw
Mariniers&Ind.Para's
Mariniers CDO & V&I
Voor de Vrijheid
Broers van Soekarno
Kranten/Nieuws 1962
Trikora
De Zinloze Dood
Eregalerij Toen & Nu
In Memoriam
Doorn27oktober2012
Reünie 13 maart 2019
Reünie 6 april 2019
Reünie 11 mei 2019
Reünie Fakfak 2019
Reünie 13 mei 2017
Fotoalbum 21okt 2017
NooitVerlorenOorlog
Korpsverjaardag 2016
Roermond
Contact
Bevriende sites


Bezoekers
Visitors

Met het formeren van Verkenning & Inlichtingen pelotons (V&I) op Biak en Manokwari werd in het najaar van 1960 begonnen.

Het Korps Commando Troepen was tot dan toe op Biak aanwezig met in totaal ca 1 peloton ter bewaking van diverse objecten.

In het najaar van 1960 kwam daar een einde aan en werden ze teruggeroepen naar Nederland.

Het Korps Mariniers nam die taken over nadat de Mariniers kazernes te Sorong , Fak Fak, Kaimana en Merauke waren overgedragen aan de Kon Landmacht.

Na het overdragen van de Marinierskazernes te Sorong, Fak fak , Kaimana en Merauke aan de Kon.landmacht eind 1960 werden de eenheden van het Korps Mariniers in Biak ,Manokwari -en Hollandia omgevormd tot snelle reactie- eenheden.

Door deze reorganisatie en relocatie werden de Infanterie Compagnies nl. 41e te Manokwari, 42e te Biak, en 43e minus te Hollandia geformeerd.

Het doel was om overal op Ned.Nieuw Guinea snel inzetbaar te kunnen zijn aangezien de dreiging en infiltraties vanuit Indonesië steeds groter werden. en dus de noodzaak van Verkenning- en Inlichtingen. Daarom werd besloten tot het formeren  van Verkenning- en Inlichtingen pelotons.

In Nederland werd in 1960 voor het eerst begonnen om ook miliciens de commando opleiding te laten volgen die daarna naar Ned. Nieuw Guinea werden uitgezonden om in te stromen in deze V&I pelotons.

In de te Manokwari gelegen Mariniers kazerne, de opleidingskazerne voor het Jungle Trainings Commando, werden de mariniers na aan komst uit Nederland nog 4 maanden opgeleid om daarna verdeeld te worden over de diverse Compagnies en V&I pelotons.

Mortier, Mitrailleur, Stoot, TLV en KVM kregen hun vervolgopleiding te Biak.

Naar gelang de uitzending werden aan zowel het V&I als wel de Versterkte Pelotons diverse specials  toegevoegd.

Bij toerbeurt werd ZKVP, VBDers,Stoot,Morsec.Misec etc aan deze eenheden toegevoegd.

De Verpels van Manokwari en Biak werden bijna continu uitgezonden naar de Radja Ampat eilanden,omgeving  Fak Fak, Kaimana, en Zuidkust.

De Kon.Landmacht had tot taak gekregen de plaatsen Sorong, Fak Fak, Kaimana, en Merauke bij evt. infiltraties te verdedigen en infiltranten op te sporen.

Bivaks , vaar- en landpatrouilles om Indonesische infiltranten op te sporen en aan te houdenen en de Indonesiërs te laten zien en merken dat wij overal op Ned. Nieuw Guinea aanwezig waren was mede het doel  van de inzet van het Korps Mariniers .

De onderstaande mariniers hebben allemaal de commando opleiding in 1960/1961 gevolgd


Willem van Belzen               CDO 1961       V&I Biak

Aad Bosman                        CDO 1961       V&I Biak

G.W.Bruis                             CDO 1961       V&I Biak

I.Buchmeijer                         CDO 1961        V&I Biak       R.I.P.

Wim Elgers                           CDO 1961         V&I Biak en Manokwari

Theo Gaal                             CDO 1961        V&I Biak

H.J.Habraken                        CDO 1961        V&I Manokwari

Piet Hagenaars                     CDO 1961         V&I Manokwari

R.W.Heidenreich                   CDO 1961          V&I Manokwari R.I.P

Albert Koolhaas                     CDO 1961          V&I Biak

van Kooten                            CDO 1961          V&I Manokwari

Jaap Kuyl                               CDO 1961          V&I Biak        R.I.P

Johan Mac Mootry                 CDO 1960          V&I Manokwari

M.Mevis                                  CDO 1961          V&I Manokwari

J.vander Niet                          CDO 1961           V&I Manokwari

Ltnt Ringenaldus                    CDO 1960           V&I Biak        R.I.P

Kapt. H.C.de Roode               CDO 1960           V&I Biak

Reint Savenije                        CDO 1960           V&I Biak       R.I.P

Rinus Schreuder                     CDO 1960           V&I Manokwari

Siep Stapert                            CDO 1961           V&I Biak en Manokwari  R.I.P.

Gerard.Thissen                       CDO 1960            V&I Biak R.I.P

LouisTiemes                            CDO 1961            V&I Mankwari

Cees Valentijn                         CDO 1961            V&I Biak       R.I.P.

Cor Verboom                           CDO 1961           V&I Manokwari R.I.P

Ton Verheul                             CDO 1960            V&I Manokwari R.I.P

Henk Voets                              CDO 1961            V&I Manokwari

Ronnie van Wijk                       CDO 1960            V&I Manokwari

Richard de Wilde                     CDO 1961            V&I Manokwari

Ltnt. J.Woortman                     CDO 1960            V&I Manokwari


aanvullingen en opmerkingen op deze lijst zijn welkom

Waarvan het behalen van de CDO opleiding niet geverifieerd kon worden

Toon Koks                                 CDO 1960             V&I Biak  Kpl.Marns R.I.P

Peter Mannie                             CDO 1961             V&I Manokwari gesneuveld R.I.P.

Frits Vogt                                    CDO 1960            V&I Manokwari   R.I.P

Verder

carol.magermans@gmail.com