KorpsMariniers 61-62
Mariniers Doorn 1960
Mariniers Torn 1961
Schiphol - Biak
Mariniers Biak1961-1
Keurkorps Nw.Guinea
MariniersManokwari61
Kompaskoers 339-1&2
Mariniers Hollandia
MariniersWaigeo61-62
MariniersNabiré 1961
Mariniers Misool1961
Mariniers Biak1961-2
MariniersBatanta6162
Mariniers Biak1962-1
MariniersManokwari62
Mariniers Gag 1962
MariniersKaimana1962
Mariniers Kokas 1962
MariniersFakFak61-62
MariniersTanahMerah
MariniersMerauke1962
Mariniers Biak1962-2
Mariniers & Zeeleeuw
Mariniers&Ind.Para's
Mariniers CDO & V&I
Voor de Vrijheid
Broers van Soekarno
Kranten/Nieuws 1962
Trikora
De Zinloze Dood
Eregalerij Toen & Nu
In Memoriam
Doorn27oktober2012
Reünie 13 maart 2019
Reünie 6 april 2019
Reünie 11 mei 2019
Reünie Fakfak 2019
Reünie 13 mei 2017
Fotoalbum 21okt 2017
NooitVerlorenOorlog
Korpsverjaardag 2016
Roermond
Contact
Bevriende sites


Bezoekers
Visitors
De Telegraaf donderdag 2 maart 1961
(van onze maritieme medewerker )

 

Den Haag,

donderdag 2 maart 1961

Korps Mariniers

Keurkorps

paraat op Nw.-Guinea

 

mariniers staan hun man ook in de rimboe

 

,,Wij zijn zover", heeft generaal Nasoetion, de Indonesische minister van Defensie, zijn president kunnen melden. Hij denkt er maar drie weken voor nodig te hebben om Nieuw Guinea te veroveren. Dat klinkt flink en maakt indruk.

************************************************************************

,,Had mij tien Nederlandse Mariniers gegeven en wij zouden de hele bende van het schip geveegd hebben", verzuchte een van de Nederlanders, die het avontuur aan boord van de ,, Santa Maria" had ondergaan.

Hij overdreef niet.

NASOETION'S UITLATING was, op zijn zachtst gezegd, wel wat overdreven, hoe ernstig Nederland de bedoeling achter zijn aggresieve woorden ook dient te nemen. Hij heeft meer soldaten tot zijn beschikking dan ,,kapitein" Galvao van de Santa Maria, maar op NIEUW GUINEA zijn ook meer dan tien mariniers bereid hem een warme ontvangst te geven.

Minister ir. S.H.Visser ( Defensie) heeft kort geleden enige nuchtere onthullingen gedaan over sterkte, samenstelling en taak van het Korps Mariniers. Hieruit blijkt dat het ca. 4200 man telt, van wie er 60% dienstplichtig zijn. De opleiding brengt natuurlijk met zich mee dat niet alleen een groot deel van de ,,zee-miliciëns"onder de mariniers maar ook vele kaderleden in Nederland dienen. Er zijn zeker 400 mariniers aan boord van schepen en walinrichtingen geplaatst, zegt de minister, die erop wijst, dat zij een onmisbaar onderdeel van de bemanningen vormen. Meer dan een derde van het Korps doet dienst overzee, deelt de bewindsman verder mee.In Nieuw-Guinea en de Antillen samen zijn er dus zo'n 1500 man gedetacheerd.

                      Versterking

,,In vredestijd kan men dit een behoorlijk rendement van het Korps Mariniers noemen," verklaart  minister Visser, die het niet verantwoord vindt voor taken buiten Nederland nog meer mankracht uit het Korps te putten.

Het is overigens wel bekend, dat de dienstplichtige mariniers en de reservisten die met groot verlof zijn, periodiek voor herhaling opkomen.In tijd van nood kan de sterkte van het Korps zeker verdrievoudijgd worden.

Tijdens hun zware training, die van ongeoefende knapen voortreffelijke militairen maakt, worden de mariniers danig herinnerd aan het illuster voorbeeld van hun voorgangers, die in Oost en West, ter zee en het slagveld lauweren hebben geoogst voor Nederland.

Ook heden ten dage is hun opleiding erop gericht dat zij overal ter wereld - en bij voorkeur op de grens van het land en water - het spits kunnen afbijten.

    

vervolg, see, voir, pag. 2

Muziek : Marinierskapel der Kon.Marine

Verder

carol.magermans@gmail.com