KorpsMariniers 61-62
Mariniers Doorn 1960
Mariniers Torn 1961
Schiphol - Biak
Mariniers Biak1961-1
Keurkorps Nw.Guinea
MariniersManokwari61
Kompaskoers 339-1&2
Mariniers Hollandia
MariniersWaigeo61-62
MariniersNabiré 1961
Mariniers Misool1961
Mariniers Biak1961-2
MariniersBatanta6162
Mariniers Biak1962-1
MariniersManokwari62
Mariniers Gag 1962
MariniersKaimana1962
Mariniers Kokas 1962
MariniersFakFak61-62
MariniersTanahMerah
MariniersMerauke1962
Mariniers Biak1962-2
Mariniers & Zeeleeuw
Mariniers&Ind.Para's
Mariniers CDO & V&I
Voor de Vrijheid
Broers van Soekarno
Kranten/Nieuws 1962
Trikora
De Zinloze Dood
Eregalerij Toen & Nu
In Memoriam
Doorn27oktober2012
Reünie 13 maart 2019
Reünie 6 april 2019
Reünie 11 mei 2019
Reünie Fakfak 2019
Reünie 13 mei 2017
Fotoalbum 21okt 2017
NooitVerlorenOorlog
Korpsverjaardag 2016
Roermond
Contact
Bevriende sites


Bezoekers
Visitors

Voorwoord van de webmaster.

De Nederlandse strijdkrachten,  in het bijzonder het Korps Mariniers, het Papoea Vrijwilligers Korps PVK, en de Papoea Politie hebben ter verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea, voor een vrij en onafhankelijk West  Papoea, tussen 1950 - 1962 gestreden tegen de agressie van het Indonesische leger .

Het hoeft geen betoog dat het volk van West Papoea niet tot het Indonesische- maar tot het Melanesische ras behoort. Er is dan ook geen enkele overeenkomst tussen deze twee volkeren.

Na de gedwongen overdracht, door tussenkomst van de Verenigde Naties, en met  de zeer grote politieke druk van de Verenigde Staten van Amerika, moest Nederland in oktober 1962 helaas het lot van de Papoea's in handen geven van de VN.

Door de steun van de Verenigde Staten van Amerika aan het bewind van Soekarno, verkreeg het Amerikaanse bedrijf Freeport de unieke licentie om een van de grootste en belangrijkste goudmijnen in de wereld te exploiteren. Nieuw Guinea wordt dan ook wel de grootste goudvoorraad toegedicht, naast vooral zilver en koper. De mijn is de grootste belastingbetaler van Indonesië.

Ook het Engelse bedrijf RTZ heeft een licentie en investeerde c.a 1,7 miljard dollar in deze regio. 

Bij het VN mandaat werd afgesproken dat de Papoea's met vrije verkiezingen over hun eigen toekomst mochten beslissen.

Van een vrij- en onafhankelijk West Papoea is het ondanks alle beloften  nooit gekomen.

De frauduleuze verkiezingen in 1969, voorafgegaan door een enorme golf van migranten uit alle delen van Indonesië, waren een farce voor het vredelievende volk van West Papoea.

Het boek Trikora uit 1993, met een voorwoord van de toenmalige president en dictator Soeharto dat op alle scholen van het Primair- en Voorgezet Onderwijs in Indonesië als lesstof dient, is een onovertroffen staaltje van Indonesische Nationalistische propaganda en geschiedsvervalsing.

In het boek wordt volledig voorbijgegaan aan de werkelijke situatie tijdens het bewind van dictator President Sukarno. De bevolking leed honger terwijl Sukarno onder communistische invloed grote wapenaankopen deed in de Sovjet Uni.

Kata pengatar oleh Webmaster

Angkatan bersenjata Belanda dan khususnya Korps Marinir, dan Korps Sukarelawan PVK Papua, dan kepolisian Papua harus membala Belanda New Guinea, dan Barat bebas dan independen Papua, berperang melawan Angkatan bersenjata Indonesia antara 1950 - 1962 dan agresi terdahap tentara Indonesia.

Tak usah dikatakan bahwa rakyat Papua Barat, Indonesia, tetapi tidak untuk berbagai Melanese. Sama sekali tidak ada  kesepakatan antara kedua bangsa.

Setelah pemindahan paksa, melalui VN(PBB), dan tekanan politik besar dari Amerika Serikat, Belanda, sayangnya, nasib orang Papua di tangan VN (PBB).

Dengkan dukungan Amerika Serigat pada masa  pemerintahan Sukarno menerima licenten perusahaan pertambangan Amerika Freeport unik semua emas di wilayah ini dapat mengali. New Guinea juga digenal sebagai cadangan emas terbesar di dunia disebabkan, selain perak dan terutama koper. De tambang merupakan pembayar pajak terbesar di Indonesia.

Perusahaan RTZ Inggris memiliki lisensi dan berinvestasi 1,7 miliar dolar AS di wilayah ini.

 

Ketika mandat VN (PBB), telah disepakati bahwa Papua Barat dengan permilihan umum yang bebas untuk mentukan masa depan mereka.

Dari Papua Barat bebas dan independen, terlepas dari semua janji tidak pernha terwujud.

Pemilu curang pada tahun 1969, diawali dengan gelombang besar imigran dari seluruh wilayah Indonesia, adalah lelucon bagi rakyat papua Barat sekara damai.

Buku Trikora pada tahun 1993, dengan kata pengantar oleh presiden itu dan diktator Suharto, yang semua sekolah untuk pendidikan Dasar dan Menengah harus diajarkan, andalah conto tak tertandingi propaganda Nasionalis Indonesia dan pemalsuan sejarah.

Buku ini benar- benar mengabaikan situasi yang sebenarnya pada masa pemerintahan diktator Presiden Sukarno. Populasi menderita kelaparan sementara Sukarno di bawah pengaruh komunis pembelian senjata besar dibuat di Uni Soviet.

 

TerugVerder

carol.magermans@gmail.com