KorpsMariniers 61-62
Mariniers Doorn 1960
Mariniers Torn 1961
Schiphol - Biak
Mariniers Biak1961-1
Keurkorps Nw.Guinea
MariniersManokwari61
Kompaskoers 339-1&2
Mariniers Hollandia
MariniersWaigeo61-62
MariniersNabiré 1961
Mariniers Misool1961
Mariniers Biak1961-2
MariniersBatanta6162
Mariniers Biak1962-1
MariniersManokwari62
Mariniers Gag 1962
MariniersKaimana1962
Mariniers Kokas 1962
MariniersFakFak61-62
MariniersTanahMerah
MariniersMerauke1962
Mariniers Biak1962-2
Mariniers & Zeeleeuw
Mariniers&Ind.Para's
Mariniers CDO & V&I
Voor de Vrijheid
Broers van Soekarno
Kranten/Nieuws 1962
Trikora
De Zinloze Dood
Eregalerij Toen & Nu
In Memoriam
Doorn27oktober2012
Reünie 13 maart 2019
Reünie 6 april 2019
Reünie 11 mei 2019
Reünie Fakfak 2019
Reünie 13 mei 2017
Fotoalbum 21okt 2017
NooitVerlorenOorlog
Korpsverjaardag 2016
Roermond
Contact
Bevriende sites


Bezoekers
Visitors
Trainingsprogramma klas 37 13e Lesweek
van o.a André Uitermark en Peter Mannie
januari 1962
Het Hoofd Opleiding A.J Hakkert KAPTMARNS

Trainingsprogramma         klas 37                        

13e lesweek

Maandag 8 januari 1962 

1e uur Handgemeen                 

les 10     klassekader terrein

2e uur Infanterie exercitie-geweergymnastiek       

Klassekader terrein

3e uur Geesteleijke verzorging 

RK-VLAM;PROT-VLOP   past/kant

4e uur Algemene vorming        

les 1     ltnt.Richelle Leslokaal

5e uur Krijgstucht                

les 7     Kapt.Hakkert Kantine

6-7 uur Gereedmaken 3 daagse patrouille              

Klassekader tentenkamp

8e uur Onderhoud wapens en uitrusting                 

Gr.cdtv.d.week

 

Dinsdag 9 januari t/m Donderdag 11 januari 1962

3 Daagse Kompasmars Mansinam                                                

Ltnt.Richelle

Zie afzonderlijke orders 110162 -

8e lesuur Onderhoud en wapens en uitrusting       

Gr.cdt.v.dweek

 

Vrijdag 12 januari 1962

1 uur Ter beschikking klascdt                    

tentenkamp

2 uur E.H.B.O               

les 3                         Ziekenvrpl Leslokaal

3 uur ABC                      

les 2                         Sgt.Stroop Leslokaal

4 uur Groep 1 en 2 splitsen en knopen      

les 2                         klassekader terrein

Groep 3 en 4  Athletiek 

les 4                        Sportinstr.   terrein

5 uur Groepen wisselen

6 uur Algemene vorming   

les 2                   Ltnt.Richelle leslokaal

7 uur Inspectie uitrusting, kasten en tenten                                      

Klassekader tentenkamp

8 uur Zwemmen                                                

Sportinstr. Pasir-Poetih

 

Zaterdag 13 januari 1962

1 - 3 uur Ter beschikking Chef der Equipage

4 - 5 uur Schoonschip en wapenonderhoud                                      

Klassekader tentenkamp

6 uur Wapeninspectie

 

Verder vallen de volgende aantekeningen nog te lezen:

 

N.B. Vrijdag het super-eerste lesuur om 6.15 REPATTEN   KPL.  J.Pennings

 

12 januari

4-5 lesuur Touwbaan runnen voor Internationale journalisten

 

13 januari

tot 0.840 t/b Chef der Equipage

te werk gesteld bij Bottelier

08.40 - 9.40 alarm

's avonds babysit bij de Eerste Officier tot 02.00 uur

 

14 januari 07.00 Overal

9.00 H.Mis

Chocolademelk met koek

's middags gewassen

's avonds naar de film ,, La Paloma" geweest half 10 naar bed.

 

15 januari 06.00 Overal

t/b smaj Niemans  B.H.O

te werk gesteld bij kpl Zithof in het tentenkamp

09.00 controle tandarts

vanaf vastwerken de wacht

nummer 2  tentenkamp 2-3  5-6  10-12  4-6

 

Muziek: Waarom huil je toch nona; Frank Ferarri

 

   

TerugVerder

carol.magermans@gmail.com