KorpsMariniers 61-62
Mariniers Doorn 1960
Mariniers Torn 1961
Schiphol - Biak
Mariniers Biak1961-1
Keurkorps Nw.Guinea
MariniersManokwari61
Kompaskoers 339-1&2
Mariniers Hollandia
MariniersWaigeo61-62
MariniersNabiré 1961
Mariniers Misool1961
Mariniers Biak1961-2
MariniersBatanta6162
Mariniers Biak1962-1
MariniersManokwari62
Mariniers Gag 1962
MariniersKaimana1962
Mariniers Kokas 1962
MariniersFakFak61-62
MariniersTanahMerah
MariniersMerauke1962
Mariniers Biak1962-2
Mariniers & Zeeleeuw
Mariniers&Ind.Para's
Mariniers CDO & V&I
Voor de Vrijheid
Broers van Soekarno
Kranten/Nieuws 1962
Trikora
De Zinloze Dood
Eregalerij Toen & Nu
In Memoriam
Doorn27oktober2012
Reünie 13 maart 2019
Reünie 6 april 2019
Reünie 11 mei 2019
Reünie Fakfak 2019
Reünie 13 mei 2017
Fotoalbum 21okt 2017
NooitVerlorenOorlog
Korpsverjaardag 2016
Roermond
Contact
Bevriende sites


Bezoekers
Visitors
Het Vrije Volk maandag 15 januari 1962
De vakbondsbestuurders Boekraad (links) en Moll kwamen zaterdag uit Nieuw-Guinea op Schiphol aan. Beide heren zullen met de Nederlandse regering besprekingen voeren over de positie van de ambtenaren op Nieuw-Guinea
Het Vrije Volk maandag 15 januari 1962
Zaterdagmiddag bracht een DC-8 enige tientallen uit Niew-Guinea in Nederland. Zij hadden Nieuw-Guinea voorgoed verlaten en willen trachten in Nederland een nieuw bestan te vinden.

,,Wij willen de regering vragen toe te staan, dat de gezinnen van

 Nederlandse ambtenaren in Nieuw-Guinea reeds nu op staatskosten naar

het vaderland kunnen terugkeren. Wanneer die toestemming er nu al was,

zou de KLM iedere dag met volle vliegtuigen uit Biak kunnnen vertrekken."

Dit zei zaterdagmiddag mr. L.O.A.Moll, jurist in de rang van referendaris ter beschikking van de directeur Culturele Zaken op Nieuw-Guinea en vice voorzitter van de Chriselijke Werknemersvereniging Nieuw-Guinea.

Hij was toen juist op Schiphol aangekomen met mr. J.H.G.Boekraad, landrechter te Hollandia en voorzitter van de afdeling Nieuw-Guinea van de ARKA.

 

Pokerspel

Waarschijnlijk zal de huidige situatie rond Nieuw-Guinea meer onderwerp van gesprek zijn dan een algemene regeling op lange termijn. Enige malen zei de heer Moll, dat de 'Nederlanders op Nieuw-Guinea zich inzet voelen van een pokerspel.'

De heer Boekraad gaf een korte schets van de situatie in Hollandia, waar beide heren vrijdag vertrokken: 'Er is een dagelijkse nervositeit. De mensen leven dag in dag uit onder de door Indonesië opgevoerde spanning. De mensen luisteren de gehele dag naar alle mogelijke zenders. Hollandia is bovendien een gemeenschap vol geruchten. Ieder is ervan overtuigd, dat er een verandering op korte termijn op til is. De autochtone bevolking is zich de laatste tijd bovendien meer bewust geworden van mogelijke zelfstandigheid.'

 

't  Was beloofd

De heer Moll voegde eraan toe: 'De Nederlandse regering heeft de papoea's al jarenlang zelfstandigheid beloofd. Ze willen weten waar ze aan toe zijn.'

( De heer Boekraad had er o.a aan herinnerd dat de goedkeuring van de Nerlandse regering aan een aantal acties van het Nationaal Comité -  een eigen vlag, een eigen volkslied - de situatie voor de autochtone bevolking nog ingewikkelder had gemaakt).

'In een oorlogstoestand zal het moeilijk zijn de ambtenarengezinnen nog te evacueren, aldus de heer Moll. We kunnen alleen maar door de lucht naar Australisch Nieuw-Guinea en daar zijn twee oude Dakota's voor. Over zee hebben we alleen maar een mogelijkheid met een paar KPM-vrachtschepen.'

Kwalijke zaak

De heer Boekraad zei: 'De autochtone bevolking ziet dat er iets aan het veranderen is. Ze vindt het jammer dat we weggaan en acht het een kwalijke zaak, dat Nederlandse hulp lijkt af te nemen.

Daarom hopen we in de besprekingen met de regeing resultaten te bereiken, waardoor het ons mogelijk wordt geaakt ons werk, dat een ontwikkelingsprogramma op lange termijn is, voort te zetten.

In het vliegtuig, waarmee de heren Moll en Boekraad op Schiphol arriveerden, zaten in totaal 123 passagiers ( o.a 31 kinderen en negen babies)

Zeker de helft van dit totaal was volgens een verklaring van de heer Moll, in verband met de huidige situatie voortijdig uit Nieuw-Guinea vertrokken met de bedoeling zich weer blijvend in Nederland te vestigen.

TerugVerder

carol.magermans@gmail.com